Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Chống phá Đảng – câu chuyện hư cấu, thêu dệt, bịa đặt với mưu đồ sâu xa của bọn người xấu xa đang đi ngược lại con đường, mục tiêu và lợi ích của dân tộc ta, Nhân dân ta, hoàn toàn trái ngược với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Read more

“Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

Ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn cứ lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” này nọ, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; xin hãy đến thăm đất nước Việt Nam với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được đang bày đặt trước mắt mọi người Read more

Không thể tách rời bảo vệ chủ quyền đất nước với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định, điều mà rất nhiều người biết là, khi nói đến bảo vệ Tổ quốc thì bao giờ cũng phải nói đến cả việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ với bảo vệ chế độ xã hội. Bởi vì, Tổ quốc bao giờ cũng là sự gắn bó giữa hai mặt tự nhiên - lịch sử và mặt chính trị - xã hội Read more

Trí tuệ – nguồn sáng của Văn kiện Đại hội XII

Mỗi người chúng ta cần phải nhận rõ hơn vai trò, vị trí của người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiến kế, đề xuất giải pháp, kế sách phát huy sức mạnh của trí tuệ Đảng, trí tuệ của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là vai trò ngày càng tăng của đội ngũ tri thức, của sức mạnh trí tuệ trong cuộc chạy đua với thời cuộc, tạo động lực mới thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng phát triển với hệ giá trị thành công mới, cao hơn Read more

“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Nhân cơ hội này, Bùi Tín lại giở trò chống phá, cho rằng việc xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: “chỉ là hình thức mỵ dân”, chỉ như “nước đổ đầu vịt”” Read more

Kinh tế thị trường không mâu thuẫn với định hướng XHCN

Nguyễn Văn Do đã đưa ra luận điệu: “kinh tế thị trường và CNXH là hai ý tưởng hoàn toàn mâu thuẫn nhau; kinh tế tư nhân lẫn kinh tế nhà nước gọi chung là kinh tế quốc dân không có kinh tế nào là chủ đạo cả…Nói đến CNXH làm cho cả dân tộc lạnh xương sống” Read more

Nghề mới của Cù Hà Huy Vũ

Cứ trước mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng là cơ hội cho những kẻ ngồi lê đôi mách, dỗi hơi bàn tán, tung tin thất thiệt, đoán già, đoán non về tình hình nhân sự khoá mới của Đại hội. Cù Huy Hà Vũ - một kẻ “điên cuồng” chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ, sau khi được Nhà nước Việt Nam ân xá trước thời hạn để sang Mỹ phục vụ “quan Thày”, Hà Vũ muốn trả ơn người đã cưu mang nên đã đổi nghề từ Luật sư sang làm “Thày bói” Read more

Luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc

Phê Bình Lợi dụng thời điểm toàn Đảng, toàn dân Việt Nam đang mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết, với nhiều nội dung hết sức phản động. Read more

Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện Read more

Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

Sự nghiệp của chúng ta do chúng ta quyết định, không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường. Kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng là lòng tin, niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Read more