Không thể nói bừa, nói càn: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lực cản dân tộc”

Dân Phòng
Sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được kiểm nghiệm qua thực tế với những thành tựu to lớn gần 30 năm đổi mới đã là quá đủ cho những ai còn có những nhận thức phiến diện, mơ hồ về vấn đề này. Thế mà hiện nay, vẫn còn có người cố tình không thừa nhận và cho rằng, “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lực cản dân tộc”

Read more

Tâm không sáng trong, lòng người không ngay thẳng thì lời nói, việc làm lệch lạc, sai trái

Bùi Tâm Sáng (http://chanly2510.blogspot.com/)
Bài Góp ý cho dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Nguyễn Đình Cống cho thấy động cơ chính trị và sự thiếu thiện tâm của Nguyễn Đình Cống. Vì trong toàn bộ bài viết đó, người đọc cũng không thể tìm ra bất kỳ nội dung góp ý nào liên quan đến những vấn đề hệ trọng đã được đề cập trong các dự thảo văn kiện của Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng

Read more

Đọc Lênin để tự tin bảo vệ thành công Đại hội XII của Đảng ta

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Đại hội XII của Đảng đang đến gần. Lúc này, đọc kỹ và suy ngẫm sâu sắc những điều V.I.Lênin căn dặn về xây dựng và bảo vệ Đảng mác xít cầm quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để chúng ta vững tin vào thành công của Đại hội XII.

Read more

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” cần tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Mục đích, khát vọng của nhà giáo chúng tôi là được đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, “tất cả vì học viên thân yêu”. Việc phải cầm bút và viết những bài bút chiến, phê phán những nhận thức lệch lạc, sai lầm, những quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống Đại hội XII của Đảng, gây cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là mục đích tự thân mà là lương tâm, trách nhiệm của nhà giáo

Read more

Điệp khúc chiêu trò vẽ chữ, buôn chuyện phá Đảng, hại dân, hại nước

Lê Quý

Đã thành thông lệ, trước thềm các kỳ Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lại xuất hiện những bài viết, bài phỏng vấn này nọ, vẽ ra các câu chuyện về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các câu chuyện phê phán nhóm, hội trong Ban chấp hành Trung ương

Read more

Thương thay Nguyễn Văn Thạnh “ngựa non háu đá” đã sa vào bẫy sai lầm!

Đăng Văn
Thời gian vừa qua, Nguyễn Văn Thạnh ăn phải bùa ngải của các thế lực thù địch, nhào nặn ra cái gọi là “Hồ sơ vận động cho hướng tranh đấu bầu cử thật – hiền tài thật” để khuyên dạy, thức tỉnh dân ta!

Read more

Nguyễn Văn Thạnh vừa ăn cướp vừa la làng

Anh Phương
Nếu tự cho mình là người có “tri thức”, “thông kim bác cổ”, muốn đấu tranh để thực hiện quyền lực của nhân dân, Thạnh nên suy nghĩ cho kỹ, đừng ngụy biện chủ quan với mớ lý luận “lú lẫn” hòng lừa mỵ nhân dân, hãy tin rằng không ai nghe theo Thạnh đâu

Read more

Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Những giải pháp và nội dung cấp bách để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng

Read more

Đánh chết cái nết không chừa

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Bản chất, âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, độc ác của chúng là tập chung chống phá Đảng với hy vọng diệt trừ tận gốc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu của mình qua hơn 100 năm kiên trì đấu tranh mới giành lại được

Read more

Chiến thuật “rắn đóng giả lươn” để chống Đảng của Trần Phan

Mạnh Hiếu
Trần Phan mượn danh “dân chúng” để xúc phạm nhân dân, vu cáo Đảng, chia rẽ Đảng với dân, đề cao cá nhân và cuối cùng là hô hào tập hợp lực lượng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Phan đã lộ nguyên hình con rắn độc kêu gọi, kích động nhân dân chống phá Đảng và nhân dân, làm mất ổn định chính trị của đất nước

Read more