Lời lẽ xằng xiên của một “cẩu tử ngáo đá”

Nguyên Thạch bao năm nay vẫn ỉ ôi “Cộng sản là tai ương, là tròng ách... nếu không muốn nói là hiểm họa của nhân loại”. Không biết do ôm hận lâu ngày dẫn đến nhũn não, hay mắt bị mù màu mà hắn dám văng bừa, phủ nhận sạch trơn những thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho dân tộc. Read more

Điệp khúc chống phá chủ nghĩa xã hội của bọn người hại nước, hại dân

Bọn người xấu kia thật vô công rồi nghề, có mắt sao lại không nhìn thấy sự thật, có óc sao lại không suy nghĩ khi nói ra những điều bịa đặt, sai trái. Chỉ có nói đúng sự thật, tôn trọng khách quan, nói đúng những gì đã và đang có ở Việt Nam thì mang danh con người mới đúng nghĩa, còn không hãy tự nghĩ xem mình thuộc giống gì? Read more

Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

Nguyễn Hưng Quốc có nói gì, có làm những điều sai trái, thất đức; vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… thì sự cố gắng của y cũng chẳng khác nào “dã tràng xe cát Biển Đông”. Quốc có thể xé nát một bông hoa hồng, song không thể cản trở mùa xuân. Read more