“Công thức giữ Đảng” của Phạm Đình Trọng – Sự tuyệt vọng của kẻ chống Đảng

Phạm Đình Trọng tự xưng là một người vì dân vì nước, thế nhưng có thể nhận thấy ngay, lời lẽ của Phạm Đình Trọng cực kỳ sặc mùi chống cộng, mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội mà thôi. Đáng thương thay, trong cơn tuyệt vọng, Trọng chẳng có thể làm được gì ngoài việc vu khống, bịa đặt mà thôi. Read more

Le Nguyen – kẻ hoang tưởng bệnh hoạn

Le Nguyen vẫn giữ thói quen coi thường các giá trị dân tộc, coi thường cái văn hóa nhân văn, nhân bản mà chí ít mỗi con người phải có đó là coi trọng cương thường, đạo lý. Cho nên, y vẫn hay lấy việc chửi bới, xúc phạm dân tộc, xúc phạm cộng đồng và xúc phạm danh dự cá nhân làm phương tiện kiếm sống. Read more