Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

Lê Nguyên – nhân vật trong “làng phản động” từng viết nhiều bài tung lên trang mạng xã hội, chứa đựng những lời vu cáo, bịa đặt độc địa của kẻ táng tận lương tâm. Ngày 21/11/2015, trên trang mạng danlambao, Lê Nguyên lại tung lên bài viết Tại sao tôi viết sự thật Hồ Chí Minh? Như nhiều bài viết trước, bài viết lần này của Lê Nguyên dung chứa giọng văn “cay độc” nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Trong các bài viết trước của Lê Nguyên và đồng bọn đã bịa ra nhiều sự kiện, nhân vật, nhân chứng bị bắt bớ, cầm giam, tù đầy, giết hại, rồi đổ tội cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ chủ mưu gây nên.… Đọc tiếp

Read more
1933369total sites visits.