Ý đồ đen tối đằng sau một câu hỏi

1. Thật tự hào về Đảng ta! Hơn 80 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, “dũ bùn đứng dạy sáng lòa”, chấm dứt hàng ngàn năm bị đô hộ và chống đô hộ, bị đồng hóa và chống đồng hóa, gần một trăm năm rên siết dưới gót giầy của thực dân Pháp; đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ vào bậc nhất thế giới; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Ngày nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta thành một nước công nghiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.… Đọc tiếp

Read more

Nhận thức lệch lạc và tội ác bọn cơ hội gây ra

Ngày 22/11/2015, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết “Nỗi đau nước Việt” của Đinh Ngọc Thu, kèm theo lời dẫn “Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương – Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hội thảo góp ý Văn kiện Đại hội XII”. Nội dung bài viết này có dụng ý xấu: quy kết Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quyền lợi của giai cấp lên trên quyền lợi dân tộc, vu khống, bôi nhọ nhằm phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù vô tình hay cố ý, nội dung bài viết này bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc và động cơ phản động.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Tiếng gầm rú của ác quỷ đội lốt người

Ngày 22-11-2015, trên trang mạng có kẻ hèn nhát giấu mặt lấy tên Bà Đầm Xòe (theo tôi được biết là Phạm Thành) đã tung lên bài viết Tôi học đạo đức Hồ Chí Minh”, ngỡ cứ tưởng rằng đó là một “tấm gương” về việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác. Nhưng khi đọc thì thấy toàn bộ nội dung bài viết là sự vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử một cách trắng trợn, đê hèn như tiếng gầm rú man rợ của con quỷ đội lốt người.

Trong bài viết, 7 nội dung mà kẻ lòng lang, dạ sói cho rằng đã “tiếp cận, nghiên cứu, học tập và đã ngấm” về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cho thấy đây là kẻ phản động bất đạo, bất nhân, bất nghĩa, tâm thần, hoang tưởng, vu cáo, bịa đặt và xuyên tạc lịch sử nhằm phủ nhận giá trị tư tưởng, đạo đức, tác phong và cuộc đời hoạt động cách mạng vì dân, vì nước của Bác Hồ.… Đọc tiếp

Read more
1932544total sites visits.