Ý đồ đen tối đằng sau một câu hỏi

Những luận điệu vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một luồng thông tin độc hại đối với xã hội và trở thành “mảnh đất mầu mỡ” để các thế lực thù địch reo rắc hoài nghi, kích động chống đối, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

Read more

Nhận thức lệch lạc và tội ác bọn cơ hội gây ra

Những cách hiểu phiến diện, máy móc, không thấy được mối quan hệ thống nhất giữa lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc là sai lầm về mặt nhận thức, nếu không khắc phục, thay đổi sẽ dễ dẫn tới thoái hoá về tư tưởng chính trị, sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, dễ bị các thế lực thù địch và cơ hội về chính trị lợi dụng kích động để chống phá Đảng, chế độ.

Read more

Tiếng gầm rú của ác quỷ đội lốt người

Bà Đầm Xòe Phạm Thành đã vu khống trắng trợn, bôi nhọ, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm nhân dân ta đã dành cho Người. Với luận điệu hết sức độc địa, kẻ này đích thực là kẻ phản động, đang tiếp tay cho các thế lực thù địch điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam

Read more