Giấc mơ của những kẻ “thiểu năng”, bán nước, hại dân

“Giấc mơ” mà “nhà dân chủ” Song Chi vẽ ra cho Việt Nam từ sự kiện Tổng tuyển cử của Myanmar, tựu chung là sự bịa đặt, xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn thay đổi “quỹ đạo” chính trị của Việt Nam, cản trở bước phát triển của dân tộc Việt Nam.

Read more