Phỉ báng văn hóa, truyền thống dân tộc – Đúng là bọn ngu ngốc, cuồng điên

Ông Thảo xỉ nhục dân tộc mình như vậy thì không ai có thể nghe theo lời khuyên bảo của ông cả. Ông không đủ tư cách là một người Việt Nam mang dòng máu người Việt Nam để khuyên bảo người khác làm thế này hay thế khác, khi mà tâm hồn, lời nói và việc làm của ông đều đi ngược lại truyền thống, bản sắc và văn hóa con người Việt Nam.

Read more

Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác … Đúng vậy!

Xin có lời khuyên với tác giả Kami: hãy suy ngẫm cho kỹ rồi hãy nói, hãy nói đúng lịch sử, đừng xuyên tạc, quy kết chủ quan. Nên nhớ rằng, kẻ nào đó bắn vào lịch sử bằng viên súng lục, thì lịch sử sẽ bắn vào kẻ đó bằng một viên đại bác. Đừng quên điều này!

Read more

Hà Huy Sơn với những cơn tức giận, loạn trí

Quan điểm đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, hận thù với nhân dân và do các thế lực thù địch trong và ngoài nước a dua tòng phạm, đáng kể là bọn người thuộc các tổ chức phản động lưu vong điên cuồng chống phá Việt Nam. Bài viết của Hà Huy Sơn thuộc kiểu dạng ấy.

Read more

Bệnh hoang tưởng của Nguyên Anh và sự khốn cùng của loài thú dại

Mới đây, Nguyên Anh đưa ra bài viết “Tự do tư tưởng”, muốn “luận bàn” về quyền “tự do tư tưởng” ở Việt Nam. Bài viết không chỉ thể hiện sự “thiểu năng” trong nhận thức, mà còn bộc lộ rõ mưu đồ chính trị xấu xa, hèn hạ của tên bồi bút bán nước, hại dân.

Read more