Đã giấu mình, núp bóng sao dám bàn “nhục”, “vinh”

Viettusaigon dù biết hay cố tình không biết, chữ “vinh”, chữ “nhục”, thì trước khi áp đặt cho người khác hai chữ này hãy tự xem lại bản thân mình. Những hành động xấu như viết bài xằng bậy, gán ghép lung tung nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của Viettusaigon sẽ không bao giờ đạt được mục đích và chỉ là nỗi “nhục” của hắn mà thôi.

Read more

Sự sai trái, ngang ngược của bọn người chống Đảng Cộng sản Việt Nam

Chỉ có khi nào trên thế giới này không còn những loại người vu khống và kích động, chỉ có khi nào thế giới này không còn sự áp bức, bóc lột người lao động, cùng âm mưu xâm lược và thù hận giai cấp, dân tộc thì nhân dân Việt Nam mới thật sự hạnh phúc, mới có một chế độ xã hội tốt đẹp, tươi sáng hơn nữa – chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Read more