Gửi “lều văn” hải ngoại: Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai?

Xuyên tạc đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam trong giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, nhất là chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và khi không kích động được Việt Nam “ngả theo nước này chống nước nọ”, không ít người có tâm địa xấu xa, động cơ đen tối đã quay sang dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa; không chỉ xuyên tạc tình hình quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, chửi bới, phỉ đáng thô tục các cấp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội mà còn ra sức tuyên truyền, lôi kéo, kích động đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ” ở Việt Nam.

Thật đáng buồn thay cho những người có học thức, chút ít văn chương mà huyễn tưởng mình là “văn nhân vĩ đại”, định “dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ”, hòng lôi kéo những “văn nhân vi đại” làm bừa, làm ẩu theo mình.… Đọc tiếp

Read more
1947161total sites visits.