Vở kịch “dân chủ, nhân quyền” mà phương Tây định diễn ở Việt Nam

Tự cho mình là “kẻ bề trên”, phương Tây đã và đang tìm mọi phương cách áp đặt các “tiêu chuẩn nhân quyền” kiểu phương Tây vào tình hình ở Việt Nam, đồng thời ra sức tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân”, nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người” Read more

Sabotaging Party’s ideological ground – unchangeable plot of hostile forces

Innovating, building and developing the country following the national independence and socialism path, on the basis of taking Marxism-Leninism, Ho Chi Minh’s thought as our Party’s ideological ground are extremely sound and appropriate to the mainstream of the times. Read more

Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng – mưu đồ không thay đổi của các thế lực thù địch

無論敵對勢力怎麼說,實踐往往是檢驗某個政黨的執政學說及路線的最準確的衡量標準。自八月革命成功70年來,尤其是我國實行革新事業30年來,我們所取得的成就是值得驕傲的,更是有目共睹的,沒有人能夠曲解或否定越南共產黨的作用及其思想根基。 Read more

Phía sau chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”

Phương Tây đang ngộ nhận là họ “đứng trên người khác”, là trung tâm văn hóa phát triển, đỉnh cao của nền dân chủ, có quyền ban phát cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” cho toàn nhân loại; thực hiện công việc “nhân đạo” là đi “khai hóa văn minh” cho các dân tộc phương Đông mà theo họ là “lạc hậu”, “kém cỏi”, “chậm tiến”. Read more