Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

Những người lấy chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực để xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam thực chất đang theo đuổi một thứ chính trị phản động, sùng bái bạo lực phản động. Những người dân Việt Nam yêu đất nước mình, dù ở trong nước hay đang định cư ở nước ngoài cũng không ai cần cái thứ chính trị phản động, thói đạo đức giả, vô nhân đạo của những kẻ phản bội Tổ quốc, lừa gạt Nhân dân Read more