“Điểm mặt” chiêu trò năm 2015 của “phường dân chủ”

Các hoạt động của phường “dân chủ” trong năm 2015 đã diễn ra một cách nhàm chán, èo uột như chính cái “lý tưởng” mà chúng tuyên bố bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong thời gian tới chúng sẽ không từ bỏ các hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước. Và chúng ta cần phải tiếp tục bóc trần và kiên quyết loại bỏ những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc này./. Read more