Bùi Tín – càng già càng phản động

Tôi biết ông Bùi Tín tuổi đã cao, lại sống “nơi đất khách, quê người” chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, nên thành thật khuyên ông hãy chăm lo giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe và làm người tử tế cho con cháu noi gương học tập, đừng nêu tấm gương xấu để con cháu hổ thẹn với đời. Read more

Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động trong việc tung tin xấu độc trên không gian mạng, đài, sách báo là để hại ta; đó chỉ là ý muốn chủ quan, là biểu hiện rõ nhất sự hèn hạ, cay cú của chúng, còn việc chúng có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn đó được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, một người có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ không bao giờ mắc mưu địch Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho lượng lượng Quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Read more

Sự học của Trần Đắng chẳng vào đâu, nên triết lý chỉ tầm phào, nhảm nhí

Trần Đắng nói ông là người tự học. Tự học bất cứ kiến thức gì cũng quý, tự học triết học lại càng quý hơn. Đừng vì thiếu hiểu biết, hay vì một thiên kiến nào đó mà bỏ qua, hay hạ thấp một hệ thống lý luận khoa học sinh động, hoàn bị và lôi cuốn như triết học Mác - Lênin Read more

Bùi Quang Vơm – kẻ đơm đặt trò hề dân chủ trong bầu cử Quốc hội

Bùi Quang Vơm là một kẻ “chuyên tâm” và hăng hái trong việc nói xấu về nền dân chủ ở nước ta, nhằm mục tiêu gây hoang mang, hoài nghi và kích động những hành động chống đối hay phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội của chúng ta. Kém hiểu biết về dân chủ, hợm hĩnh tỏ ra mình là người tài giỏi, tưởng mình là “lãnh tụ” để định hướng, hòng lôi kéo nhân dân phá đám cuộc bầu cử Quốc hội lần này là bản chất của những kẻ như Vơm. Không thể tin được. Read more

Những điều có thật ở Việt Nam, nhưng Nguyên Thạch “giả vờ” như không biết

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới. Trên con đường ấy, chúng ta còn bị “vướng chân” bởi “đám bùn đen” của đám “vô sỉ”, “bán nước hại dân”. Nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đi theo con đường chân lý thời đại, dân tộc Việt Nam vẫn vững bước trên con đường CNXH, bỏ lại sau lưng bè lũ “tội đồ”, “phản quốc” như Nguyên Thạch Read more

Hãy nói “KHÔNG” với chiến lược “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” là do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra. Đó là ý muốn chủ quan của chúng, còn chúng có thực hiện được hay không lại hoàn toàn do chúng ta, phụ thuộc vào chúng ta. Phải có bản lĩnh và trí tuệ, phải có sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng thì chúng ta mới không mắc mưu “diễn biến hòa bình”. Thực tiễn đã chứng minh chúng ta đã và đang làm rất tốt việc ấy. Read more

Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

Có được tính chủ động trong nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện và lường trước mọi biến cố có thể xảy ra để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Tổ quốc ta sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã chỉ ra. Read more

Bùi Quang Vơm – gã “tiến sĩ” hoang tưởng bệnh hoạn

Với động cơ chống Đảng, chống chế độ, Bùi Quang Vơm đã viết những điều “nghịch tặc, vô đạo” vu cáo, bịa đặt. Bạn đọc có thể dễ dàng nhận ra chân tướng của gã “tiến sĩ” Bùi Quang Vơm, gã không chỉ mắc bệnh hoang tưởng do bị các thế lực thù địch tuyên truyền, nhồi sọ mà còn hết sức phản động và vô đạo đức. Read more