Vũ Duy Phú vừa “lú” vừa “dở”

Vũ Duy Phú là người được học hành, có bằng cấp học vị, thế mà lại “hạ cố” làm kẻ “tiểu nhân thất học” - tay sai tiếp ứng cho các thế lực thù địch chống lại Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Những gì mà Vũ Duy Phú đã viết và đang tung lên trên trang mạng xã hội là hành động “bất đạo”, và chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất phản động và dã tâm đen tối của Phú. Read more

Vẫn luận điệu nhảm nhí, phản động!

Nguyễn Trung “đề nghị Ban lãnh đạo mới của Đảng nhiệm kỳ khóa XII huy động trí tuệ trong Đảng và cả nước làm rõ câu hỏi: “Thừa nhận Đại hội XII là thất bại chung của cả nước, một thất bại của Việt Nam” là một luận điệu cực kỳ phản động. Chưa cần phải huy động trí tuệ của toàn Đảng, của cả nước thì mỗi người đọc bài viết này đã có thể trả lời được ngay rằng: Đó là một luận điệu cực kỳ phản động! Read more
2445261total sites visits.