Luận điệu phản động của Nguyễn Gia Kiểng

Chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị. Và cần khẳng định rằng, các thế lực thù địch ở hải ngoại, trong đó có Nguyễn Gia Kiểng, đang làm một công việc nếu không là đoán mò ngớ ngẩn như lũ thầy bói xem voi, thì cũng ngu si như anh chàng trói voi bỏ rọ./. Read more

Bóng ma của những kẻ thâm thù chế độ

Những kẻ dựng lên "Bán nguyệt san Tự do ngôn luận" cũng chỉ là những bóng ma quái đản mà thôi. Chúng là những kẻ thâm thù cách mạng, trốn chạy khỏi đất nước, giờ đang ảo tưởng và giãy giụa trong cơn tuyệt vọng nhằm bôi nhọ và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Read more
2603688total sites visits.