Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ là mô hình kinh tế của tương lai

Nhìn lại 30 năm đổi mới, với tư duy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có thể khẳng định, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường vừa bảo đảm yêu cầu phát triển hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. Read more

“Biết thì thưa thớt”, chớ đừng “ăn ốc nói mò”

Các “nhà dân chủ, nhà dân quyền” dỏm đột lốt “phật” không ngô nghê, ngốc nghếch, thiếu hiểu biết, ngược lại chúng đã được nhồi sọ, được trả công, được trả tiền cho những bài viết, cho những trò “lố” mà chúng vắt óc để nhào nặn, cố tình xuyên tạc nhằm mục đích “ăn vạ, chửi thuê, khóc mướn” cho những nhân vật “dân oan” mà chúng tạo dựng lên, cho những “quan thầy” chuyên lót dép lê ngồi vỉa hè hóng chuyện chính trị. Read more

Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin chính là ở chân lý khoa học, tính toàn diện, hệ thống, khách quan và biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động bị áp bức, bóc lột, xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng và nhân văn. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc Read more
2444688total sites visits.