Nguyễn Khắc Mai lộ rõ hình hài: Kẻ phá hoại bầu cử Quốc hội

Nguyễn Khắc Mai đã cố ý tạo dựng lên cái gọi là nghịch lý với ý đồ xuyên tạc chế độ bầu cử ở nước ta nhằm phá hoại bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào tháng 5 tới. Cử tri cả nước hãy nhận rõ và nâng cao cảnh giác những âm mưu, thủ đoạn thâm độc này của các thế lực thù địch! Read more
2445238total sites visits.