Bùi Tín – càng già càng phản động

Tôi biết ông Bùi Tín tuổi đã cao, lại sống “nơi đất khách, quê người” chắc chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, nên thành thật khuyên ông hãy chăm lo giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe và làm người tử tế cho con cháu noi gương học tập, đừng nêu tấm gương xấu để con cháu hổ thẹn với đời. Read more
2604134total sites visits.