One thought on “(Video clip) Dấu ấn các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

  • 5 Tháng Tư, 2016 at 10:02 chiều
    Permalink

    Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đánh dấu một bước phát triển mới, trưởng thành của Đảng và khẳng định mạnh mẽ bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

    Reply

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1681315total sites visits.