Lê Hải Lăng – kẻ thiểu năng, mất trí

Lê Hải Lăng hãy hiểu rằng càng lớn tiếng vu cáo, xuyên tạc sự thật, phủ nhận sạch trơn, đảo ngược trắng đen hòng vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước thì gã và đồng bọn càng tự vạch rõ mưu đồ, mục đích đen tối đáng ghê tởm của gã và đồng bọn mà thôi.

Read more

Hỡi Hữu Khuê, đừng làm “trò hề” trước Hiến pháp, pháp luật

Tôi khuyên Hữu Khuê nên học lại Tiếng Việt trước khi đọc Hiến pháp, và cố đọc cho kỹ lưỡng, hiểu cho đúng rồi hãy phát ngôn, nói ý kiến của mình chứ đừng bắt chước các phần tử phản động nói bừa, nói ẩu rồi lẩn tránh bằng cách nói là “tóm tắt ý kiến tham gia bàn thảo của các bạn đọc” thì thiếu thuyết phục quá./.

Read more