Âm mưu phá hoại bầu cử của tổ chức phản động Việt Tân

Việt Tân dùng chiêu bài “bảo vệ môi trường” để kích động, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử xấu để gây rối trật tự trị an, phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chống Đảng, Nhà nước. Dã tâm và hành động của chúng không có gì tốt đẹp, hoàn toàn đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì vậy, hơn lúc nào hết mỗi người dân Việt Nam hãy tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu kích động, lợi dụng để tiếp tay cho những kẻ hại dân, hại nước. Read more

Đừng lợi dụng dân chủ để kích động, gây rối xã hội

Hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam cần bình tĩnh, tỉnh táo, đặt niềm tin vững chắc vào nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, chung tay khắc phục thảm họa môi trường. Đồng thời, cảnh giác cao độ, đấu tranh không khoan những trước những âm mưu, hành động “đục nước béo cò”, nhằm kéo lùi sự phát triển đất nước của các thế lực thù địch. Read more

Vạch trần các thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

với lòng tự hào và tự tôn dân tộc, với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cử tri cả nước tuyệt đối không nghe, không tin và không làm theo những âm mưu, thủ đoạn, hành động phá rối của các thế lực thù địch. Tin tưởng vào quyền lực và quyền lợi của nhân dân, của dân tộc, chắc chắn cử tri cả nước lựa chọn được những người có đức, có tài, có trách nhiệm trong ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Read more

Hãy lấy dân làm gốc

Các ứng cử viên độc lập kia tài giỏi ở đâu, có thực sự vì dân, vì nước hay không? người dân không biết. Sống ở nơi cư trú mà không biết ai là hàng xóm, không tham gia bất cứ hoạt động chung nào của cộng đồng liệu có xứng đáng là đại biểu của dân hay không? Họ đã không biết “lấy dân làm gốc”, vậy làm sao có thể trở thành người đại biểu của nhân dân./. Read more

Không thể che đậy cho những mưu đồ đen tối

Chắc hẳn mọi người và hơn ai hết chính chủ nhân của các nhận định, đánh giá “thiếu thiện cảm” về việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021của Việt Nam đều hiểu rõ mục đích của việc làm này không gì khác hơn là nhằm phá hoại bầu cử; chia rẽ mối đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân; phủ nhận những giá trị tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; gây sự hoài nghi, dao động thiếu niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiến tới vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Read more