Tính xác thực của thông tin trên mạng xã hội

Chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề “Tính xác thực của thông tin trên những trang mạng xã hội” cùng với Nhà báo Nguyễn Lưu. Nhận diện và ứng xử của chúng ta trước các dạng tin đồn thổi, xuyên tạc, bịa đặt với dụng ý xấu trong điều kiện bùng nổ thông tin mạng hiện nay.

Read more
1670106total sites visits.