Đằng sau việc cổ súy xây dựng “xã hội dân sự” ở Việt Nam

 

Trong thế giới phẳng ngày nay khi mạng internet trở nên phổ biến thì chỉ cần gõ từ khóa “xã hội dân sự” và nhấp chuột chúng ta sẽ tìm được vô số câu trả lời về xã hội dân sự. Nhưng như thế nào là xã hội dân sự và vì sao các thế lực phản động cho việc xây dựng và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở nước ta? Thực chất xã hội dân sự là gì và bản chất của cái gọi là xã hội dân sự mà các thế lực thù địch đang ra sức cổ súy ra sao?

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1697653total sites visits.