Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra. Read more

Đằng sau sự vu khống, xuyên tạc, chống phá Việt Nam

Thực tế chỉ ra rằng, không bao giờ các thế lực thù địch quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ta, chúng không hề tốt bụng, nhân đạo đến mức đem tiền của đến để cứu dân, thực hiện nhân đạo như một bộ phận người dân đang nghĩ. Sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó vẫn cứ khư khư bám giữ nếp nghĩ, rằng các thế lực thù địch đang thực hiện hành vi nhân đạo, “vì nước, vì dân, vì môi trường, vì biển đảo quê hương, vì sự bình yên của Tổ quốc. Read more

Cái gọi là biểu tình ôn hòa – chiêu trò mới, tích cũ trong chống phá Việt Nam

Về thực chất, cái gọi là “biểu tình trong ôn hòa” chỉ là “tích cũ chiêu trò mới” của chiến lược “diễn biến hòa bình”, núp dưới vỏ bọc mới sau khi đã thay hình, biến dạng, nâng cấp các kịch bản cũ lên cấp độ mới, tinh vi hơn, xảo quyệt và nham hiểm hơn, hòng bịt mắt người dân, đánh lừa dư luận xã hội, gây hoài nghi, bi quan ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân khi không rõ thật giả, đúng sai, bị rơi vào trạng thái theo đuôi, tin theo kẻ xấu mà không hay biết. Read more

The path to socialism and continued reform of theory on socialist construction in Vietnam – 30 years of renewal under review

The reality in Vietnam over the past 85 years, particularly 30 years of implementing the renewal towards socialism under the leadership of the Communist Party of Vietnam, has persuasively shown that Marxism-Leninism only mapped out the general characteristics of a future socialism. It failed to map out a detailed path to socialism for nations, including Vietnam, a relatively backward nation in the East. Read more