Lê Thị Công Nhân bán thân cho quỷ dữ, làm hại dân, hại nước

Càng ngày bộ mặt thật và những chiêu trò mưu hèn, kế bẩn của quái nữ Lê Thị Công Nhân càng được lộ diện và bị lật tẩy. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, với những hạng người như thị, cần công khai chỉ mặt, vạch tên, liệt vào phần tử quấy nhiễu, phản động và đưa ra để pháp luật nghiêm trị. Read more