Sự ngạo mạn vô lễ của Phạm Trần

Tôi không phải là người của Ban Tuyên giáo, cũng chẳng phải là người của Tổng cục Chính trị Quân đội mà chỉ là một người dân lương thiện. Tôi có đôi lời mộc mạc để đáp lại những thách thức ngạo mạn của Phạm Trần và để các bạn đọc thấy rõ bản chất thâm thù cách mạng và động cơ chính trị phản động của Phạm Trần. Mong các bạn đọc hãy bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt không để những luận điệu sai trái của các phần tử phản động lừa bịp, lôi kéo. Read more

Đằng sau âm mưu kích động thanh niên tham gia biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch hiện nay

Trước âm mưu lợi dụng thanh niên để kích động biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch, tổ chức Đoàn các cấp cần phải nghiêm túc nhìn nhận rõ vấn đề, nhanh chóng đưa ra cách thức giáo dục thiết thực, phương pháp đấu tranh hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh niên. Định hướng thanh niên những giá trị chân chính, sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hoá dân tộc; làm cho thanh niên thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, không để các thế lực thù địch lôi kéo nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng. Read more