Giải phẫu “giấc mơ lành” của ông Bùi Tín

Ngay cả trong giấc mơ ông Bùi Tín vẫn không quên đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản. Không ai có quyền cấm ông mơ, nhất là khi ông đã 91 tuổi, nhưng tôi nghĩ ông nên hối cải (Người Việt mình luôn khoan dung độ lượng, không cố chấp) và chỉ có một mơ ước là được quay về quê cha, đất tổ, như ông cha ta thường dạy “cóc chết ba năm quay đầu về núi”… Read more