Sự thật về cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968

Nguyễn Trọng Dân cho rằng, cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cũng là hành động khủng bố và có nhiều điểm tương đồng với vụ khủng bố ngày 9/11/2001 của Al Qaeda tại Mỹ. Đây là những luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc lịch sử, cố tình phủ nhận sự hy sinh to lớn của quân và dân ta đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Read more

Vẫn là những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Trong khi cả dân tộc Việt Nam vui mừng chào đón 71 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; tự hào với những thành tựu của 71 năm xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thì trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết lạc lõng, suy diễn, hết sức phản động với danh nghĩa: “Góp ý cho Đảng và Nhà nước”. Trong số những luận điệu lạc lõng đó có Nguyễn Đình Cống, với bài viết “Bàn về việc góp ý, phê phán chính quyền và Đảng” Read more

Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” trong thời kỳ mới

QĐND - Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đều xác định: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta và Quân ủy Trung ương, thể hiện rõ qua 30 năm đổi mới, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này tạo cơ sở quan trọng cho các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn dân, toàn quân ta xác định và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Read more

Sự thật của ông Võ Văn Thôn xin ra khỏi Đảng

Thật nực cười, như đã đến hẹn lại lên, lợi dụng vụ việc này các tổ chức xã hội dân sự, các lực lượng cơ hội chính trị, tát nước theo mưa, hả hê ca ngợi, tung hô, cổ xúy cho ông Võ Văn Thôn. Bản chất phía sau của vấn đề, vẫn chỉ là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Read more

Giải phẫu “giấc mơ lành” của ông Bùi Tín

Ngay cả trong giấc mơ ông Bùi Tín vẫn không quên đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản. Không ai có quyền cấm ông mơ, nhất là khi ông đã 91 tuổi, nhưng tôi nghĩ ông nên hối cải (Người Việt mình luôn khoan dung độ lượng, không cố chấp) và chỉ có một mơ ước là được quay về quê cha, đất tổ, như ông cha ta thường dạy “cóc chết ba năm quay đầu về núi”… Read more

Sự ngạo mạn vô lễ của Phạm Trần

Tôi không phải là người của Ban Tuyên giáo, cũng chẳng phải là người của Tổng cục Chính trị Quân đội mà chỉ là một người dân lương thiện. Tôi có đôi lời mộc mạc để đáp lại những thách thức ngạo mạn của Phạm Trần và để các bạn đọc thấy rõ bản chất thâm thù cách mạng và động cơ chính trị phản động của Phạm Trần. Mong các bạn đọc hãy bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt không để những luận điệu sai trái của các phần tử phản động lừa bịp, lôi kéo. Read more

Đằng sau âm mưu kích động thanh niên tham gia biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch hiện nay

Trước âm mưu lợi dụng thanh niên để kích động biểu tình ôn hòa của các thế lực thù địch, tổ chức Đoàn các cấp cần phải nghiêm túc nhìn nhận rõ vấn đề, nhanh chóng đưa ra cách thức giáo dục thiết thực, phương pháp đấu tranh hiệu quả nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh niên. Định hướng thanh niên những giá trị chân chính, sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hoá dân tộc; làm cho thanh niên thấm nhuần chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, không để các thế lực thù địch lôi kéo nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn đen tối của chúng. Read more

Bác bỏ sự vu khống, xuyên tạc – trách nhiệm của người Việt Nam yêu nước

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Trước âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các cấp, các ngành và mỗi người dân Việt Nam yếu nước hãy nêu cao tinh thần trách nhiên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc và hành động chống phá của chúng. Read more

Đừng lấy “nhân quyền” làm trò chơi “thày bói xem voi”

Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, kiên trì quan điểm giải quyết vấn đề quyền con người trên nguyên tắc nhân quyền không được cao hơn chủ quyền, bảo đảm quyền con người phải căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế - xã hội và truyền thống văn hoá, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Read more

Lợi dụng “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” để chống đảng, nhà nước, chế độ là một tội ác

Đối với Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài "nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chủ nghĩa đế quốc cùng với lực lượng tay sai và những phần tử bất mãn, trở cờ, "xám hối" ở trong nước tích cực đòi "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" phi pháp; tuyên truyền kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ít người đòi "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", đòi quyền “tự trị”, thành lập "nhà nước Đề-Ga", "nhà nước Khmer-Crom", "nhà nước H'Mông", phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Read more