Thực chất các vụ biểu tình của tôn giáo gần đây

Thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, đừng để quá muộn, các vị linh mục này, hãy trở về làm đúng lời răn của “đức Chúa”, ngay lập tức dừng ngay những việc lợi dụng đức tin của các con chiên để làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo lý. Với các tín đồ hãy luôn cảnh giác đừng để những kẻ xấu đẩy vào vòng lao lý, đừng để đức tin của mình bị lợi dụng vào mục đích chính trị xấu xa.

Read more

Thủ đoạn bóp méo, phủ nhận thành quả cách mạng

Ngẫm rằng, Luân Lê và những kẻ cùng thuyền đang gồng hết sức lực, dùng chiêu “mớm lời”, “rắc thính”, kích động một bộ phận nhân dân nổi lên làm rối loạn xã hội để dễ bề “đục nước béo cò” thực hiện cuồng vọng được có chân trong “vạt áo chính trị” của chính thể do họ dựng lên. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.

Read more