Chiêu trò xuyên tạc, quy chụp vô căn cứ

Mọi người cần phải hết sức tỉnh táo với những luận điệu thâm độc, nguy hiểm khi chúng trích dẫn, cắt xén nội dung, bình luận, thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm để xuyên tạc quy chụp phủ nhận những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã làm được trong thời gian qua. Read more

Cái kết của nhà “dân chủ” Lưu Văn Vịnh

Việc Lưu Văn Vịnh bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Đó là cái kết và cái giá phải trả cho những hành động ngông cuồng và ảo tượng của y. Đây có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng đã, đang hoặc sẽ có hành động ảo tượng, điên rồ như Lưu Văn Vịnh. Hi vọng, những ngày được ở tù, y sẽ tỉnh giấc “ảo tưởng” để trở về với bản chất của con người lương thiện. Read more

Chống Đảng – Điệp khúc của bọn “nhai lại”

Chính nhân dân - chứ không phải ai khác - mới là người đánh giá chính xác nhất vai trò, uy tín của Đảng, là người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn sự lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Còn những kẻ bán nước cầu vinh, vụ lợi chính trị tuyên truyền bịa đặt, giả dối, không đủ tư cách, nhân phẩm để có tiếng nói trong vấn đề này. Read more

Nhận diện sự thật: Không thể phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin

Vì sao các thế lực thù địch, phản động lại ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin? Mục đích thật sự của những người mạo danh để đưa ra những cái gọi là "khuyến nghị" và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời. Read more

Nguyễn Tiến Dân thêm một lần gây tội ác

Để tương lai Việt Nam trở nên tươi đẹp và phồn thịnh hơn, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng góp sức, chung tay dựng xây đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Điều tối quan trọng là, mỗi người dân Việt Nam hãy luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng cộng sản Việt Nam, tin vào đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc và âm mưu thâm độc của bè lũ bán nước như Nguyễn Tiến Dân Read more

Lê Dủ Chân – kẻ chà đạp lên đạo lý và pháp lý của dân tộc Việt Nam

Dù có xảo biện thế nào, Lê Dủ Chân cũng không thể lung lạc được tình cảm, niềm tin sắt son mà nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì những hận thù đã ăn sâu vào máu không thể tự bước qua, ông ta có thể không đồng lòng với con đường mà Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Nhưng ông ta lại xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chà đạp lên ký ức của dân tộc, chà đạp lên niềm tin của nhân dân, thì đó là điều mà nhân dân Việt Nam không bao giờ có thể tha thứ cho ông. Read more

Nguyễn Đình Cống tự chọn lối sống “ruồi nhặng, mọt, sâu”

Những chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Nguyễn Đình Cống, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội khác dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp; tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Read more

Trần Gia Phụng – nói sai không biết ngượng mồm

Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị như Trần Gia Phụng càng mạnh tay đào bới, phỉ báng lịch sử của dân tộc Việt Nam thì tội ác của họ càng ngày càng chất chồng như núi. Mọi sự ngụy biện, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của ông ta có thể đánh lừa được một số người nhẹ dạ, cả tin hoặc lôi kéo được một số phần tử bất mãn nào đó nhưng không thể đánh lừa được cả một dân tộc mà nhân dân vốn có đạo hiếu sâu sắc với tổ tiên, biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Read more

Phía sau “lời kêu gọi” trưng cầu dân ý của Đặng Đình Mạnh là bánh vẽ không nhân

“Chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2020” của các nhà “dân chủ” đã bộc lộ rõ những âm mưu chính trị đen tối, ẩn sau cái gọi là “vì quyền tự quyết của công dân”. Theo đuổi “chiến dịch” này, nhất định bè lũ “dân chủ” như Đặng Đình Mạnh sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng. Bởi, khi “ý Đảng” đã “hợp lòng dân”, không thế lực nào có thể cản trở con đường đi tới tương lai “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của dân tộc Việt Nam. Read more

Chấp gì bọn “ném đá dấu tay”

để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch luôn tìm “trăm phương, ngàn kế”, thâm độc, tinh vi và xảo quyệt để tiến hành. Do vậy, chúng ta cần nhận diện, chỉ mặt, đặt tên và lật tẩy rõ bộ mặt thật của những mưu đồ đen tối đó. Trên cơ sở đó, đấu tranh, bác bỏ các quan điểm xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch Read more