Tên y là Thiện Ý nhưng lòng đầy ác ý

Lợi dụng trang mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm kích động chống đối Đảng, hạ thấp vai trò của Quốc hội ở Việt Nam. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác với thủ đoạn thâm độc này của chúng. Read more

Cú sốc và bước lùi của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Tại sao "diễn biến hòa bình" đã không thành công ở Trung Quốc và Cuba? Phải chăng ở hai nước này, các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa không mắc mưu "diễn biến hòa bình"? Có lẽ thực tiễn đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các nước này đã trả lời, giải đáp câu hỏi đó. Read more

Thêm một chiêu trò xuyên tạc rẻ tiền của Việt Tân

Chân tướng và bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân một lần nữa lại được phơi bày và lật tẩy rõ ràng; đằng sau các chiêu trò mà chúng đã thực hiện đối với sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung là cả một kịch bản đã được dàn dựng sẵn nhằm kích động chống phá chính quyền, chống phá chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước nhưng được che đậy, dưới mác “bảo vệ môi trường”. Read more

Các thế lực thù địch “được đằng chân, lấn lên đầu”

Vào tháng 8-1991, Mỹ và phương Tây đã tích cực hỗ trợ những kẻ phản bội trong Đảng Cộng sản Liên Xô lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, thay vào đó là thiết lập hệ thống chính trị mới theo đường lối tư bản chủ nghĩa, thân phương Tây. Liên bang tan vỡ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ hoàn toàn, các nước cộng hòa vốn là anh em trong đại gia đình Xôviết đã quay lưng, thậm chí một số nước đã chĩa súng bắn vào nhau, gây nên thảm cảnh "nồi da nấu thịt". Read more

Vết “dầu loang” của chiến lược “diễn biến hòa bình”

Có thể thấy một trong những đòn ác hiểm nhất là Mỹ và phương Tây đã chọn và đánh trúng, đánh đúng vào điểm hiểm yếu nhất của các nước xã hội chủ nghĩa là sự non kém của bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước ở các nước vừa nêu trên. Giá như các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sáng suốt, tỉnh táo hơn thì họ đã không mắc mưu "diễn biến hòa bình". Read more

Khởi điểm của một chiến lược phi nhân tính “diễn biến hòa bình”

Có thể khẳng định rằng, mũi nhọn của chiến lược "diễn biến hòa bình" là từng bước làm xuất hiện "những nhân tố mới lạ, xa dần với các giá trị chuẩn mực của chủ nghĩa cộng sản", tiến tới làm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Cuối cùng sẽ đánh sập cả hệ thống chủ nghĩa xã hội thế giới. Một trong những khởi phát của chiến lược "diễn biến hòa bình" là nhằm thẳng vào mắt khâu yếu nhất của sợi dây chuyền dẫn chủ nghĩa xã hội là Hunggary (năm 1956). Read more

Đừng a dua, hùa theo bọn bán rẻ Tổ quốc

Phương châm của các thế lực thù địch trong thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là: Chống phá về chính trị, tư tưởng làm hàng đầu; kinh tế là mũi nhọn; ngoại giao làm hậu thuẫn và coi tôn giáo, dân tộc là ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, răn đe, gây sức ép về quân sự nhằm từng bước hạ bệ, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Read more

Đằng sau “diễn biến hòa bình” là mưu đồ đen tối, hèn hạ

Chiến lược "diễn biến hòa bình" là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, được hình thành trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, nhằm chống phá, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, củng cố vai trò “xen đầm” của chủ nghĩa đế quốc...Bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" và các biện pháp đấu tranh “phi vũ trang”, các thế lực thù địch đã làm cho cho chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp vô vàn khó khăn; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ Read more

Vết xe đổ từ “diễn biến hòa bình”- một nỗi đau

Nhìn lại kịch bản và hậu họa của “diễn biến hòa bình” do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra thảm họa cho Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; mới sáng rõ sự kiên định vững vàng, thái độ bình tĩnh, tự tin, mưu lược sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhờ đó, chúng ta đã vượt qua sự tàn phá của cơn cuồng phong, bão táp của “diễn biến hòa bình” từ trời Âu ập đến; không lặp lại “vết xe đổ” mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gặp nạn do trúng mưu kế của địch. Read more