Những kẻ theo đóm ăn tàn

Các thế lực thù địch luôn cố tình “moi móc” lợi dụng một số hạn chế, bất cập trong tổ chức những sự kiện mà quần chúng quan tâm; tìm mọi cách, sử dụng mọi luận điệu xuyên tạc để kích động mọi người thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, từ đó, dần phá vỡ niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước để hướng tới thực hiện mục đích chính trị thấp hèn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận, xóa bỏ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa để lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Read more

Nhận diện chiêu trò cũ của lũ hề trên mạng

Xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc, bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả của cách mạng Việt Nam và chế độ XHCN cũng đồng nghĩa là chà đạp lên khát vọng của dân tộc, chà đạp lên xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Những luận điệu lạc lõng đang bơi ngược dòng sự thật ấy chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Read more

Nỗi trăn trở, ưu tư của kẻ không lương tâm

Những lời lẽ của Năm xích lô cũng chỉ là a dua, a tòng với đám dân chủ bệnh hoạn như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga… cùng sự giả dối, vô lương tâm nhằm kích động nhân dân chống đối chính quyền nhằm “đục nước, béo cò”. Do đó, chúng ta nên phải thường xuyên cảnh giác với những thứ trùng độc như vậy. Read more

Tâm đen của Tuấn Khanh

Cần nói với Tuấn Khanh rằng nếu có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội hãy hiến kế tìm nguyên nhân và giải pháp để khắc phục những tồn tại. Đừng ngồi một chỗ mà thống kê, bình luận một cách vô trách nhiệm với ý đồ đen tối như vậy. Và cũng cảnh báo với Tuấn Khanh rằng, chính quyền và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng sự thật, trân trọng quá khứ và tương lai của dân tộc, biết đem sức lực và trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước. Read more

Đồ Hiếm – kẻ bất nhân, bất nghĩa

Kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Read more

Nhận diện thủ đoạn chia rẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay

Chúng ta phải nhận diện rõ thủ đoạn chia rẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay để chủ động đấu tranh, bác bỏ; qua đó giữ vững thế trận lòng dân, để “lòng dân yên”, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tới thắng lợi hoàn toàn. Read more

Luận điệu bẻ cong sự thật

Việc tự do báo chí và quyền được tiếp cận thông tin cũng phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam chứ không thể tùy tiện như trang video trực tuyến Youtube đăng tải những nội dung phản cảm, bạo lực, tuyên truyền thông tin xuyên tạc, chống phá chế độ trên các video clip như trong thời gian qua. Read more

Mưu đồ thâm hiểm của Trương Nhân Tuấn

Lợi dụng dư luận đang quan tâm đến vấn đề này, với dụng ý xấu, suy diễn thô thiển sự kiện “giải phóng hè phố” ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Nhân Tuấn đưa ra quan điểm hàm hồ, rằng sẽ không có cuộc “đổi mới lần hai”, mà chỉ có một cuộc “đổi cũ” trở lại, như chưa bao giờ có “đổi mới”. Read more

Mai Tú Ân cố tình nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích

Việc chỉ đạo khắc phục và xử lý các tổ chức, cá nhân và Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường đã thể hiện thái độ rất cương quyết, nghiêm minh của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên một số phần tử cơ hội như Mai Tú Ân vấn cứ cố tình nhai đi, nhai lại để xuyên tạc chủ trương, chính sách, hướng giải quyết của Đảng, Nhà nước ta Read more

Vở cũ diễn lại, thật ngán ngẩm

Vu cáo, xuyên tạc nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là chiêu trò của mấy người lấy việc chửi thuê, viết mướn làm nghề kiếm sống; song cũng không thể không cảm thấy ngán ngẩm với mấy vở cũ diễn lại đó. Read more