Hồ Thanh Phát tự lấy tay tét vào mặt mình

Cái nhìn méo mó về lịch sử là sự vong ơn bội nghĩa đối với sự hy sinh bằng xương máu của cả một dân tộc đã giành được độc lập, tự do cho Tổ quốc. Vậy mà Hồ Thanh Phát cố tình đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật lịch sử đó, Ông hãy sờ tay lên trán, tự vấn lương tâm, xem liệu còn xứng là con dân Đất Việt không? Read more

Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

Mai Thanh Truyết cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hành động đó của Truyết “phản nước, hại dân”, trái ngược với nguyện vọng, trái ngược với sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam. Read more