Luận điệu bẻ cong sự thật

Việc tự do báo chí và quyền được tiếp cận thông tin cũng phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam chứ không thể tùy tiện như trang video trực tuyến Youtube đăng tải những nội dung phản cảm, bạo lực, tuyên truyền thông tin xuyên tạc, chống phá chế độ trên các video clip như trong thời gian qua. Read more

Mưu đồ thâm hiểm của Trương Nhân Tuấn

Lợi dụng dư luận đang quan tâm đến vấn đề này, với dụng ý xấu, suy diễn thô thiển sự kiện “giải phóng hè phố” ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Nhân Tuấn đưa ra quan điểm hàm hồ, rằng sẽ không có cuộc “đổi mới lần hai”, mà chỉ có một cuộc “đổi cũ” trở lại, như chưa bao giờ có “đổi mới”. Read more

Mai Tú Ân cố tình nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích

Việc chỉ đạo khắc phục và xử lý các tổ chức, cá nhân và Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường đã thể hiện thái độ rất cương quyết, nghiêm minh của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên một số phần tử cơ hội như Mai Tú Ân vấn cứ cố tình nhai đi, nhai lại để xuyên tạc chủ trương, chính sách, hướng giải quyết của Đảng, Nhà nước ta Read more