Bộ mặt thật của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục

Bộ mặt thật của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã được lộ rõ, họ chỉ là kẻ đội lốt thầy tu, để chống phá Đảng và Nhà nước, “nhân danh chúa” để phá hoại cuộc sống tốt đời, đẹp đạo của bà con giáo dân nhằm phục vụ mưu đồ chính trị xấu xa. Read more

Những luận điệu lạc lõng

Không một cá nhân, một tổ chức phản động nào dù mạnh đến mấy, đông đến mấy, được nước ngoài ủng hộ, tiếp tay, nuôi dưỡng, đang ra sức hô hào, kêu gọi, đánh bóng tên tuổi của mình lại có đủ tư cách, uy tín, năng lực “Duy trì ngọn lửa để chiến thắng” ở Việt Nam. “Ngọn lửa” mà các thế lực thù địch đang nhen nhóm và ra sức duy trì chỉ là một thứ lửa rơm, bùng lên và vụt tắt mà thôi. Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc sự thật, lịch sử của các phần tử phản động!

Nguyễn Đan Thanh lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta xử lý Trịnh Xuân Thanh để bịa đặt xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước là âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc. Đó là việc làm vô liêm sỉ phản dân, hại nước nhằm để nhận được sự tán dương của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng nước ta. Read more

Xuyên tạc ngày chiến thắng 30/4/1975 là có tội với lịch sử dân tộc

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Read more

Không thể phủ nhận giá trị vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước "mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” Read more