Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Thục – Quyên

Ngày 23 tháng 3, trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com xuất hiện bài viết của Thục – Quyên với tiêu đề “Những điều ông Nguyễn Phú Trọng cần biết” chứa đựng những luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa Việt Nam với Cộng hòa Liêng bang Đức.

Chúng ta đều biết, Việt Nam và Cộng hòa Liêng bang Đức đã lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/9/1975. Sau đó, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác khác như: Hiệp định hợp tác Văn hóa vào năm 1990, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 1993, Hiệp định hợp tác hàng không năm 1994, Hiệp định hợp tác hàng hải năm 1995, Hiệp định nhận công dân trở lại  năm 1995, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần năm 1996, Hiệp định Hợp tác Khoa học-Kỹ thuật năm 1999. Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel, hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” giữa Đức và Việt Nam.…

Read more

Góc nhìn phiến diện của Nonan Finley

Gần đây, trên một số diễn đàn phản động đã đồng loạt xuất hiện bài viết: Chủ nghĩa tư bản lấn át chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nonan Finley (phóng viên của The Detroit News) do Khánh Anh dịch. Nội dung bài viết đã thể hiện góc nhìn phiến diện và những nhận định thiếu khách quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Những nhận định này đã “tiếp tay” cho những phần tử cơ hội chính trị, phản động thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam.

1. Hiện thực kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam.

Với vốn kiến thức hạn hẹp về Việt Nam, và con mắt phiến diện Nonan Finley đã đưa ra nhiều nhận định thiếu khách quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.…

Read more