Mưu đồ đen tối của Nguyên Thạch

Nhắc tới Nguyên Thạch, cộng đồng mạng không còn xa lạ gì, Y là bồi bút có tiếng tiếp tay cho các thế lực thù địch, tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Mới đây, Y có bài viết “Khi đã mất niềm tin” đăng trên trang Danlambao, nội dung bài viết đã bộc lộ rõ bản chất Y là phần tử cực kỳ phản động. Bằng tư duy chính trị chắp vá, sự suy luận chủ quan và nhãn quan chính trị mù quáng, Nguyên Thạch không thể lừa mị được ai, dù người đó chỉ là “thành phần dân dã” như Y nói thì mọi người cũng đủ hiểu biết để nhìn thấu dã tâm phản động, hại dân, hại nước của Y.

Thứ nhất, thử hỏi Nguyên Thạch ai đã mất niềm tin vào xã hội – xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Có lẽ không ai khác chỉ có thể là bè lũ tay sai, phản động, phản nước, hại dân như chính Nguyên Thạch và đồng bọn.

Read more

Âm mưu, thủ đoạn xấu, độc của Ng. Dân

Ngày 16/3/2019, trên trang mạng “Danlambao” xuất hiện bài viết của Ng. Dân với tựa đề: “30/4/1975: Xây vinh quang trên những xác người – không giải phóng, mà là cưỡng chiếm, cướp đoạt”. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc về quá trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Thứ nhất, sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta là chính nghĩa. Đảng ta lãnh đạo nhân dân giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước là khát vọng, ý trí của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, ngăn chặn “Sự phát triển của Cộng sản” xuống Đông Nam Á và phục vụ cho mưu đồ “Bá chủ thế giới”, ngay sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của nhân dân, đế quốc Mỹ đã trực tiếp can thiệp vào Việt Nam và dựng lên chính quyền tai sai Ngô Đình Diệm.…

Read more