Trân Văn “luận bàn” về Nhân Văn

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết Nhân văn cộng sản: Đặc sản không dành cho nhân… dân của Trân Văn. Nội dung bài viết thể hiện góc nhìn phiến diện, tiêu cực về tình hình xã hội Việt Nam, hướng lái dư luận xã hội nhìn nhận sai lệch những giá trị nhân văn tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

1. Giá trị nhân văn Việt Nam

Các giá trị nhân văn, hay cao hơn là chủ nghĩa nhân văn (được hiểu như là một hệ thống các giá trị nhân văn) đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử phát triển của con người. Nó là hệ thống quan điểm thể hiện tình thương yêu con người, coi trọng nhân phẩm, coi trọng quyền được phát triển của con người, coi lợi ích con người là tiêu chuẩn đánh giá các quan hệ xã hội.…

Read more

Sự xuyên tạc bỉ ổi của Võ Ngọc Ánh

Ngày 13/4/2019, trên trang mạng “Danlambao” xuất hiện bài viết của Võ Ngọc Ánh với tựa đề: Người Việt đang “nhiễm virus” sợ hãi chính trị. Bài viết có nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc về quyền tự do, dân chủ của người dân và Luật An ninh mạng của nước ta.

Thứ nhất, không thể có chuyện dân ta “mất tự do”, “không dám nói về chính trị”, “mất dân chủ”… Thực tế không phải như vậy, bởi ở Việt Nam quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm, nhiều chính sách bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được thực thi trên thực tế. Việc khẳng định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được thể hiện rất rõ trong các bản Hiến pháp của nước ta năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.…

Read more