Mưu đồ đen tối của David Thiên Ngọc

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, trên trang mạng danlambaovn.blogspot David Thiên Ngọc viết bài: Nói về hai chữ “An Yên” trong ngôn ngữ cộng sản. Nội dung bài viết, David Thiên Ngọc tỏ ra là người am hiểu ngôn ngữ Hán Việt, nhưng chẳng hiểu gì về từ đồng nghĩa khác âm trong tiếng mẹ đẻ. Cuối bài viết David Thiên Ngọc lộ rõ mưu đồ đen tối của mình.

Một là, phủ nhận nền văn hóa Việt Nam.

Theo David Thiên Ngọc, dưới thời cộng sản nền văn hóa Việt Nam đã băng hoại, xuống cấp trầm trọng. Đây là lời xuyên tạc bỉ ổi, nhằm phủ nhận nền văn hóa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. David Thiên Ngọc cố tình không hiểu rằng, mỗi người dân Việt Nam, miền ngược cũng như miền xuôi, ở trong nước hay định cư, làm ăn sinh sống ở nước ngoài đều hiểu rõ rằng, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên bao kỳ tích oanh liệt, trong đó có phát triển văn hóa.…

Read more

Âm mưu chính trị đê hèn của Võ Ngọc Ánh

Trên trang mạng Danlambao, Võ Ngọc Ánh là cây bút chủ lực, thường xuyên có những bài viết tuyên truyền chống phá Đảng Cộng sản, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Gần đây, với tựa đề:“Đạp lên sợ hãi chính trị”, bằng những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, Y lại tiếp tục kích động nhân dân đứng lên “hành động” chống lại quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Võ Ngọc Ánh cho rằng, người Việt hiện nay có “nỗi sợ khuất phục chính trị”, “sợ hãi chính trị” dẫn đến “tâm thức nô lệ, phục tùng” “chẳng những không còn tự do, mà còn tự đánh mất quyền công dân, trách nhiệm với dân tộc”. Theo Y, người dân phải biết “Dẹp suy nghĩ với tâm thức nô lệ”, “vượt qua nỗi sợ chính trị” để cất lên tiếng nói của mình.…

Read more