Lời kêu gọi vô căn cứ của Đào Tăng Dực

Ngày 20/5/2019, trên Blog Danlambao đưa bài viết của, Đào Tăng Dực với tiêu đề: “Mừng ngày Đức Phật Đản Sinh, đứng lên lật đổ chế độ độc tài”. Đây là lời kêu gọi hết sức phản động và vô căn cứ, bởi:

Từ xưa đến nay, đồng bào các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng luôn chung sống hoà hợp, gắn bó cùng dân tộc. Đồng bào ta và các tín đồ tôn giáo đã kề vai, đoàn kết bên nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ngoại nhập hay nội sinh, các tôn giáo ở Việt Nam đã hình thành một truyền thống tốt đẹp, đó là xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, kính chúa, yêu nước…. Trong mỗi tôn giáo có luật lệ, lễ nghi khác nhau đã góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam.…

Read more

Quan tâm giải quyết các vụ việc từ gốc

Trong những năm gần đây, an ninh nông thôn ở một số nơi không ổn định đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, xóa điểm phức tạp, bảo đảm an ninh, giữ gìn ninh trật tự ở các làng quê, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ ở cơ sở và mỗi người dân.

1. Những nguyên nhân dẫn đến tình hình an ninh nông thôn có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số chính sách pháp luật thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong áp dụng, tạo sơ hở để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật còn có những nguyên nhân chủ quan.…

Read more

Đào Tăng Dực “sủa càn, cắn bậy”

Chúng ta, chắc không ai xa lạ gì với bút danh Đào Tăng Dực – người không có quốc tịch Việt Nam, nhưng tự xưng là nhân sĩ, trí thức với cái mác “Luật sư”. Trên trang mạng Danlambao – phản động hại dân hai nước, Y là cái tên “hót” với nhiều bài viết chống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Gần đây, với tựa đề “Bản chất “khi dân” của pháp chế xã hội chủ nghĩa”, Đào Tăng Dực lại tiếp tục sủa càn, cắn bậy, bôi nhọ, nói xấu chế độ, kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước.

Đào Tăng Dực đã hàm hồ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam khinh thường nhân dân. Để minh chứng Đảng Cộng sản Việt Nam “khinh thường trí năng và nhân phẩm của nhân dân”, Đào Tăng Dực đã trích dẫn một vụ án bên Hòa Kỳ và hết lời tung hô nền “dân chủ pháp trị chân chính” của nước này khi kết tội một viên cảnh sát và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.…

Read more

Sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, trên trang mạng Bauxite Việt Nam, Nguyễn Đình Cống có bài viết với tựa đề: Đôi lời với GS Tương Lai”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện với mục đích phủ nhận quan điểm của Đảng về đội ngũ trí thức và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đội ngũ trí thức khi cho rằng: “Với VN dưới sự toàn trị của ĐCSVN thì không có chuyện trí tuệ tự hạ mình… mà chỉ có thể là trí tuệ bị ép buộc phải hạ mình”. Tiếp đến, Y quy kết rằng: “Các trí thức phải bắt buộc trung thành với Đảng, với học thuyết Mác – Lê. Thế thì Đảng lấy đâu ra người tài giỏi, lấy đâu ra tinh hoa thực chất để xây dựng đội ngũ…”. Cuối bài viết Y còn lập luận rằng: “Như vậy, ĐCSVN thực chất không có trí tuệ đúng nghĩa, thế thì lấy đâu ra trí tuệ hạ mình…”.

Read more

Nguyễn Tường Thụy – kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen”

Cứ mỗi dịp chúng ta kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975 thì các thế lực thù địch phản động lại hằn học, điên cuồng chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Mới đây, khi toàn dân tộc ta tiến hành kỷ niệm chiến thắng 30/4 – chiến thắng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son bằng vàng thì Nguyễn Tường Thụy lại có bài đăng trên trang mạng rfa vietnam nhằm xuyên tạc chiến thắng 30/4 và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son lịch sử đánh dấu sự toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Đảng ta và nhân dân ta, đây là điều không thể đảo ngược

Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, đã được nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ngợi ca, xem đây như một tấm gương điển hình cổ vũ, khích lệ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng các nước bị lệ thuộc và phụ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc trong thế kỷ XX.…

Read more

Giật tít “độc tài” để kích động chống Đảng, Nhà nước

Trên trang mạng Danlambao ngày 18.5.2019 Cánh Dù lộng gió có giật tít:  “Độc tài, độc diễn, độc ém, độc lột” để câu khách.

Để câu khách, Cánh Dù lộng gió đã giật tít với những lời bình luận cực kỳ thiên cưỡng. Không thể tin được Y lại có thể viện dẫn ra những “bằng chứng” hoàn toàn bịa đặt. Chính điều ấy người đọc càng nhận ra bộ mặt tráo trở, mưu mô của Cánh Dù lộng gió. Điều đáng phê phán ở đây, chính Cánh Dù lộng gió đã xuyên tạc và bóp méo sự thật những điều Y dẫn ra. Tôi rất bất bình về nội dung này của Cánh Dù lộng gió và nhận thấy Y chính là tên bồi bút tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.…

Read more

Âm mưu thâm độc của Đavid Thiên Ngọc

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài viết với tiêu đề: Trí khôn của bậc thầy” của David Thiên Ngọc, nội dung bài viết đã xuyên tạc, phủ nhận quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ trí thức. Đồng thời, Y cũng cổ súy những trí thức suy thoái về chính trị tư tưởng chống Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, David Thiên Ngọc xuyên tạc quan điểm của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đội ngũ trí thức. Sự thật không như trong bài viết của David Thiên Ngọc đã nêu ra. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và trọng dụng đội ngũ trí thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trí thức là vốn quý của dân tộc.

Read more

Một số luận điệu thù địch, sai trái chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Để xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động, thù địch dùng nhiều “ngón đòn” chống phá Đảng ta cả trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chúng rêu rao rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường sai, không thể có chủ nghĩa xã hội”. Chúng ra sức xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đường lối mở cửa, hội nhập của nước ta, đồng thời ra sức tô son cho chủ nghĩa tư bản, rằng: “Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về bản chất, chủ nghĩa tư bản hội tụ với chủ nghĩa xã hội trong thời đại văn minh hậu công nghiệp…chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng.…

Read more

Hành vi bỉ ổi của Nguyễn Thị Cỏ May

Ngày 17-5-2019, trên trang mạng danlambao, bút danh Nguyễn Thị Cỏ May đã tung lên bài viết: “Tới ngày 19/5, nhìn lại: Hồ Chí Minh làm công an ăn lương của Nông hội và Quốc tế cộng sản”, với nội dung vu khống, xuyên tạc sự thật lịch sử nhằm bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Để gây sự hoài nghi, dao động của công chúng, trong bài viết, Nguyễn Thị Cỏ May đã bịa đặt, dựng ra nhiều tình tiết phi lịch sử, xuyên tạc và bôi nhọ tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Y đã cố tình bịa đặt về những sự kiện, con số, thời gian với những tình tiết quy kết trắng trợn, bằng thủ đoạn cắt ghép tài liệu, hình ảnh, dựng nên những nhân chứng giả để chứng minh cho điều Y viết với chủ ý tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, khiến cho người đọc hoang mang, nghi ngờ.…

Read more

Báo hại dân

Có một trang mạng tự xưng danh là: (Danlambao), nhưng từ trước đến nay chưa khi nào và chưa có bất cứ một bài viết nào nói đến lợi ích, ý chí và nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân mà toàn tung lên những bài viết mang nội dung xấu độc hại dân, hại nước. Trang mạng (Danlambao) là nơi tập hợp và đang tải những bài viết phản nhân văn của những kẻ phản động như Thành Đỗ, Nguyên Thạch, Trung Nguyễn…chuyên tung lên trang mạng danlambao những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vài ngày trước, Thành Đỗ tung lên mạng (Danlambao) bài viết “Ngày tàn của đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài viết này lột tả đầy đủ bản chất của một kẻ chống cộng, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, chống lại chế độ, phủ nhận sạch trơn những thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được.…

Read more