Xuyên tạc, đánh tráo, xóa nhòa lịch sử

Cứ đến dịp kỷ niệm 30-4 hằng năm, lại xuất hiện những cụm từ cũ rích, cố tình tô vẽ lại những quan điểm sai lầm.