Báo hại dân

Có một trang mạng tự xưng danh là: (Danlambao), nhưng từ trước đến nay chưa khi nào và chưa có bất cứ một bài viết nào nói đến lợi ích, ý chí và nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân mà toàn tung lên những bài viết mang nội dung xấu độc hại dân, hại nước. Trang mạng (Danlambao) là nơi tập hợp và đang tải những bài viết phản nhân văn của những kẻ phản động như Thành Đỗ, Nguyên Thạch, Trung Nguyễn…chuyên tung lên trang mạng danlambao những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vài ngày trước, Thành Đỗ tung lên mạng (Danlambao) bài viết “Ngày tàn của đảng Cộng sản Việt Nam”. Bài viết này lột tả đầy đủ bản chất của một kẻ chống cộng, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam, chống lại chế độ, phủ nhận sạch trơn những thành quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được.…

Read more

Trung Nguyễn lại điên cuồng chống phá Đảng

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động tán phát bài viết Khám phá lớn: Cộng sản Việt Nam đã tiến hóa từ người thành thú của một “nhà dân chủ” với cái tên Trung Nguyễn. Với giọng điệu hằn học, ngôn ngữ thô tục, Trung Nguyễn đã lớn tiếng bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng tạo “hiệu ứng” cho những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và “đồng bọn”.

1. Cần nhận thức đúng cơ chế kiểm soát quyền lực của Đảng

Với vốn kiến thức hạn hẹp, góc nhìn thiển cận, cùng với động cơ cá nhân đen tối, Trung Nguyễn nhận đã xuyên tạc công cụ kiểm soát quyền lực của Đảng ta. Thực tế cho thấy cơ chế kiểm soát quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng, hoàn thiện và đang hoạt động hết sức hiệu quả.…

Read more