Lời kêu gọi vô căn cứ của Đào Tăng Dực

Ngày 20/5/2019, trên Blog Danlambao đưa bài viết của, Đào Tăng Dực với tiêu đề: “Mừng ngày Đức Phật Đản Sinh, đứng lên lật đổ chế độ độc tài”. Đây là lời kêu gọi hết sức phản động và vô căn cứ, bởi:

Từ xưa đến nay, đồng bào các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng luôn chung sống hoà hợp, gắn bó cùng dân tộc. Đồng bào ta và các tín đồ tôn giáo đã kề vai, đoàn kết bên nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ngoại nhập hay nội sinh, các tôn giáo ở Việt Nam đã hình thành một truyền thống tốt đẹp, đó là xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, kính chúa, yêu nước…. Trong mỗi tôn giáo có luật lệ, lễ nghi khác nhau đã góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam.…

Read more

Quan tâm giải quyết các vụ việc từ gốc

Trong những năm gần đây, an ninh nông thôn ở một số nơi không ổn định đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Để đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, xóa điểm phức tạp, bảo đảm an ninh, giữ gìn ninh trật tự ở các làng quê, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ ở cơ sở và mỗi người dân.

1. Những nguyên nhân dẫn đến tình hình an ninh nông thôn có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số chính sách pháp luật thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong áp dụng, tạo sơ hở để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật còn có những nguyên nhân chủ quan.…

Read more

Đào Tăng Dực “sủa càn, cắn bậy”

Chúng ta, chắc không ai xa lạ gì với bút danh Đào Tăng Dực – người không có quốc tịch Việt Nam, nhưng tự xưng là nhân sĩ, trí thức với cái mác “Luật sư”. Trên trang mạng Danlambao – phản động hại dân hai nước, Y là cái tên “hót” với nhiều bài viết chống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Gần đây, với tựa đề “Bản chất “khi dân” của pháp chế xã hội chủ nghĩa”, Đào Tăng Dực lại tiếp tục sủa càn, cắn bậy, bôi nhọ, nói xấu chế độ, kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước.

Đào Tăng Dực đã hàm hồ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam khinh thường nhân dân. Để minh chứng Đảng Cộng sản Việt Nam “khinh thường trí năng và nhân phẩm của nhân dân”, Đào Tăng Dực đã trích dẫn một vụ án bên Hòa Kỳ và hết lời tung hô nền “dân chủ pháp trị chân chính” của nước này khi kết tội một viên cảnh sát và bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.…

Read more

Sự thật về “Đôi lời với GS Tương Lai” của Nguyễn Đình Cống

Gần đây, trên trang mạng Bauxite Việt Nam, Nguyễn Đình Cống có bài viết với tựa đề: Đôi lời với GS Tương Lai”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện với mục đích phủ nhận quan điểm của Đảng về đội ngũ trí thức và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đội ngũ trí thức khi cho rằng: “Với VN dưới sự toàn trị của ĐCSVN thì không có chuyện trí tuệ tự hạ mình… mà chỉ có thể là trí tuệ bị ép buộc phải hạ mình”. Tiếp đến, Y quy kết rằng: “Các trí thức phải bắt buộc trung thành với Đảng, với học thuyết Mác – Lê. Thế thì Đảng lấy đâu ra người tài giỏi, lấy đâu ra tinh hoa thực chất để xây dựng đội ngũ…”. Cuối bài viết Y còn lập luận rằng: “Như vậy, ĐCSVN thực chất không có trí tuệ đúng nghĩa, thế thì lấy đâu ra trí tuệ hạ mình…”.

Read more

Nguyễn Tường Thụy – kẻ xuyên tạc sự thật hòng “ đánh lận con đen”

Cứ mỗi dịp chúng ta kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975 thì các thế lực thù địch phản động lại hằn học, điên cuồng chống phá Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Mới đây, khi toàn dân tộc ta tiến hành kỷ niệm chiến thắng 30/4 – chiến thắng đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son bằng vàng thì Nguyễn Tường Thụy lại có bài đăng trên trang mạng rfa vietnam nhằm xuyên tạc chiến thắng 30/4 và chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son lịch sử đánh dấu sự toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Đảng ta và nhân dân ta, đây là điều không thể đảo ngược

Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, đã được nhân dân tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ngợi ca, xem đây như một tấm gương điển hình cổ vũ, khích lệ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng các nước bị lệ thuộc và phụ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc trong thế kỷ XX.…

Read more