Tinh thần đoàn kết qua câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” của ông cha ta vẫn vẹn nguyên giá trị ở nước ta hiện nay

Câu tục ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” đã nói lên truyền thống đoàn kết của dân tộc ta. Đoàn kết là những đức tính quý báu của con người. Sự đoàn kết không chỉ trong gia đình, tập thể, dân tộc mà còn là nhu cầu chung của cả nhân loại. Trên thế giới, tất cả mọi người không phân biệt màu da, dân tộc, tôn giáo đều cần có sự đoàn kết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được thể hiện trong đấu tranh chống thiên tai, địch họa và trong cuộc sống hằng ngày. Những đức tính, tình cảm cao quý của con người như “Lá lành đùm lá rách”, “Lá

Read more

Chính Đỗ Ngà bị các thế lực thù địch đầu độc “ma túy chính trị”

Ngày 29/5/2019, trên trang mạng Rfavietnam đăng tải bài viết: “Kiểm soát đối tượng bằng ma túy” của bút danh Đỗ Ngà. Mặc dù tác giả bài viết đã cố gắng tỏ ra là người có hiểu biết về chính trị và viện dẫn ví dụ về quân đội Hoa Kỳ để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam và xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Song, nội dung bài viết chứng tỏ Đỗ Ngà là người vừa thiếu hiểu biết, vừa vô đạo đức, bất nhân, bất nghĩa, bị các thế lực đầu

Read more

Nguyễn Đình Cống lại sàm ngôn

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vừa diễn ra và thành công tốt đẹp. Nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước được bàn định tại Hội nghị này, trong đó có vấn đề đổi mới chính trị. Nhân dịp này, Nguyễn Đình Cống “tái xuất” với bài viết Bàn về cải cách chính trị được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết, một lần nữa khẳng định “thương hiệu” Nguyễn Đình Cống – phần tử bất mãn chính trị “tiêu biểu”, thường xuyên tiếp tay cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. 1. Nhận thức mơ hồ về đổi mới

Read more