Nguyên Thạch xuyên tạc mục đích phát huy tinh thần yêu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời gian qua, trên trang mạng Danlambao, Nguyên Thạch tiếp tục lộ rõ nguyên hình là kẻ điên cuồng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất chấp luật pháp, lẽ phải với những luận điệu xảo trá, bì ổi, Nguyên Thạch đã công khai quy kết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã không vì dân, vì nước chủ yếu lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân vì mục đích thống trị của mình”. Điển hình trong số đó có bài viết với tiêu đề: “Kêu gọi toàn dân đi chết, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng hòng”. Sự thật là không phải như vậy, tác giả bải viết này, xin chia sẻ với người đọc để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề như sau.

Một là, ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Read more

Thực chất “minh triết giáo dục” của Phạm Văn

Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là thước đo trình độ phát triển của mỗi quốc gia – dân tộc. Với sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu và là động lực có ý nghĩa quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Là một nhà giáo nên tôi rất quan tâm nghiên cứu các bài viết bàn về giáo dục – đào tạo nói chung và triết lý giáo dục nói riêng. Gần đây trên Blog Danlambao có đăng tải Phần 2 bài viết: Minh triết giáo dục của “Ngựa chứng trong sân trường” của tác giả Phạm Văn. Nội dung bài viết cho thấy Phạm Văn đã không tiếc lời ngợi ca và rút ra những minh triết giáo dục của truyện ngắn “Ngựa chứng trong sân trường”.…

Read more