Trần Trung Đạo – Kẻ xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam

Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Nhờ thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo đó đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi và tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, một số “người yêu nước”, “nhà dân chủ”, “học giả”…  tự xưng đã cảm thấy bất đồng và tìm mọi cách nhằm phê phán, bác bỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Bài viết “Hậu quả của chính sách đối ngoại “đu dây” và quốc phòng “ba không”” của Trần Trung Đạo đăng trên trang mạng baotiengdan là một trong những bài viết xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam.…

Read more

VẠCH TRẦN KẺ LỢI DỤNG SỰ KIỆN BÃI TƯ CHÍNH ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Sau khi sự kiện nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam Biển Đông của Việt Nam, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc tình hình chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng gây chia rẽ, tạo ra sự bất ổn cho đất nước. Nhưng với sự nỗ lực không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước ta đã buộc các tàu Trung Quốc phải rút khỏi khu vực. Kết quả đấu tranh đó đã khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng luật pháp quốc tế. Đồng thời vạch trần những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây bất ổn cho đất nước.

Read more