CẢNH GIÁC VỚI MƯU ĐỒ ĐEN TỐI CỦA NGUYỄN THẠCH

Lợi dụng vấn đề tàu khảo sát địa chất HD-8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông,  ngày 12/8/2019, Nguyễn Thạch đã đăng trên trang mạng danlambao bài viết: “các tướng lĩnh hãy cùng toàn dân diệt trừ tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tay sai cho Trung cộng” với nội dung xuyên tạc nhằm kích động, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Thạch đã hàm hồ cho rằng:“Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở Bãi Tư Chính, nơi mà ngay cả Hoa kỳ và các nước đồng minh Anh , Pháp, Nhật, Ấn Độ… cũng rất quan tân lo lắng và đưa cả chiến hạm đến đây….Thế mà đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn câm như hến!”.

Thiết nghĩ, Nguyễn Thạch đang sống ở một thời đại rất văn minh như ngày nay mà lại có những suy nghĩ và suy luận thiếu hiểu biết như vậy?…

Read more

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo hiện nay và chống các quan điểm sai trái, phản động tuyên truyền, xuyên tạc vấn đề trên

Những năm qua, tình hình biển Đông luôn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thể hiện quan điểm nhất quán, kiên quyết, kiên trì với những đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hiện nay, xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh giữa các quốc gia trở thành xu thế chung của các nước trên thế giới, kể cả trong quan hệ song phương và đa phương. Từ đó, những điểm bất đồng giữa các quốc gia, dân tộc được giải quyết trên nền tảng hòa bình, đối thoại và cùng nhau tìm giải pháp chung theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế.…

Read more

PHẠM TRẦN – KẺ DỐI TRÁ, LỪA LỌC

Lợi dụng những “sự kiện” hay vấn đề “nhạy cảm” để xuyên tạc, bóp méo, hô hào, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa  là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Không ngoài mục đích trên, gần đây khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019), trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn trên. Điển hình là, ngày 15.8.2019 trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, phần tử phản động Phạm Trần có bài viết Nói dóc vượt chỉ tiêu”. Nội dung bài viết mang đầy tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, xuyên tạc, phản động khi cho rằng: “không thể có chuyện “cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám”.

Read more