PHẠM ĐÌNH TRỌNG – KẺ CÓ TÂM ĐỊA ĐEN TỐI

Ngày 17.9 trên trang mạng danlambao.blogspot.com, Phạm Đình Trọng có bài viết: “Những thân xác Việt cộng mang hồn Tàu cộng”. Với giọng điệu hằn học, bỉ ổi, lấy hiện tượng đánh đồng với bản chất, để rồi trắng trợn xuyên tạc về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trong bài viết, Phạm Đình Trọng đã đưa ra một số trường hợp người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam và việc dẫn độ người có hành vi phạm tội về Trung Quốc để rồi quy kết cho rằng: “…việc răm rắp, mau lẹ thực hiện dẫn độ đám tội phạm người Trung Hoa sang giao cho nhà nước Trung Hoa như cúc cung chấp hành một mệnh lệnh của bề trên” hay “Kẻ ký kết Hiệp ước dẫn độ quái gở với nhà nước Trung Hoa năm 2015… đều là những phường bán nước, những thân xác Việt cộng mang hồn Tàu cộng”.…

Read more

Sự xuyên tạc bỉ ổi của Thành Đỗ

Thời gian gần đây, trên trang danlambao Thành Đỗ đưa ra những suy nghĩ, nhận thức hết sức sai trái, phản động, với bài viết “Chừng nào đảng sẽ đổi tên đất nước”. Thành Đỗ đã trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử, sâu xa hơn là phủ nhận những hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam, khi cho rằng: “Hiệp ước Thành Đô 1990 về thực chất là sự thoả thuận cho việc sát nhập Việt Nam vào đại gia đình Trung quốc vào năm 2020 đã giao ước từ 30 năm trước”. Sự thật lịch sử không phải như vậy, bởi.

Thứ nhất, Việt Nam là dân tộc luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường không bao giờ cam tâm làm tay sai, nô lệ cho kẻ thù xâm lược.

Trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta phải liên tiếp đương đầu chống giặc ngoại xâm, tiến hành hàng chục cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, hàng trăm cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng để giành lại độc lập dân tộc, với thời gian chống ngoại xâm và chống đô hộ của nước ngoài lên đến 12 thế kỷ.…

Read more