ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA MINH CHÂU

Ngày 17/9/2019, trên trang mạng “boxitvn.net” xuất hiện bài viết của Minh Châu với tựa đề: “Lá phiếu dân chủ trong đảng cầm quyền nhìn từ Hong Kong”, đã xuyên tạc quan điểm, đường lối đối ngoại và vấn đề dân chủ của Đảng, Nhà nước ta. Những luận điệu của Minh Châu hoàn toàn không đúng sự thật, bởi vì:

Một là, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam ngày nay một mặt kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, mặt khác đã có bước phát triển sáng tạo thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta nêu rõ: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc” lên trên hết.…

Read more

CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn mong muốn một môi trường hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, trước những sự kiện, những diễn biến phức tạp của tình hình, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đều bày ra những chiêu trò chống đối. Mới đây, ngày 11.9 trên trang mạng danlambao.blogspot.com, Nguyên Thạch có bài viết: “Hiện tượng các tay nổi tiếng nổi lên dưới danh nghĩa chống cộng!”. Bằng những lời lẽ hết sức bỉ ổi, vô liêm sỉ, Y đã trắng trợn xuyên tạc Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị – Nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khi cho rằng: “Nghị quyết 36 – BCT nhằm siết cổ ngay cả khối những người đã trốn chạy những cánh tay đao phủ hung tàn CSVN” hay “Nghị quyết 36 – BCT đã thành công để từ đó chúng sẽ còn ngồi trên đầu, trên cổ người dân Việt dù quốc nội hay hải ngoại lâu hơn?”

Read more